Carnaval

Oldenzaal, ‘Stedke van plezeer’ of ‘de glimlach van Twente’. Dé stad boven de rivieren waar zeeeeer uitbundig carnaval wordt gevierd en waar op de dag van de grote Twentse Carnavalsoptocht het ‘inwoner’ aantal groeit van ±32.000 naar 100 tot 120 duizend.

Barrakkus
Barrakkus 22 jaar
Als Oldenzaler met Limburgs en Brabants bloed kan het dan ook niet anders dan dat ik actief ben in het Oldenzaalse carnavals wereldje. Binnen de Oldenzaalse Optochtvereniging Barrakkus ben ik als vrijwilliger actief in de technische commissie (wagenbouw) en de P&P commissie (Pers- & Propaganda).

Barrakkus is een optochtvereniging uit Oldenzaal, opgericht op 1 januari 1999 en is een vereniging voor gezellige mensen die als doel heeft het meelopen in de Grote Twentse Carnavalsoptocht.